H3034 ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 4 ช่องเสียบ 4 สวิตซ์

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ 4 เต้ารับ 4 สวิตซ์ คุณภาพมาตรฐาน มอก. สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 เบรคเกอรฺนิรภัย ตัดวงจรโอเวอร์โหลด รองรับโดยมาตรฐานสากล (IEC STANDARD) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัส กับวงจรไฟฟ้า ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรั พสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัย ขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภั ยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ (ANTI FIRE)

Share

รายละเอียดสินค้า

 

  • รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์
  • รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์
  • 4 เต้ารับ 4 สวิตซ์  คุณภาพมาตรฐาน มอก.
  • สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.)
  • ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549
  • เบรคเกอรฺนิรภัย ตัดวงจรโอเวอร์โหลด รองรับโดยมาตรฐานสากล (IEC STANDARD)
  • ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัส กับวงจรไฟฟ้า ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรั พสินย์
  • วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัย ขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน
  • การออกแบบที่ทนทานและปลอดภั ยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ (ANTI FIRE)

รับประกัน 3 ปี
ติดต่อโทร @ บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด 221 หมู่ 3 ถ. บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง
โทร : 02-920-6262

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ 5 เต้ารับ 5 สวิตซ์ คุณภาพมาตรฐาน มอก. สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 เบรคเกอรฺนิรภัย ตัดวงจรโอเวอร์โหลด รองรับโดยมาตรฐานสากล (IEC STANDARD) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัส กับวงจรไฟฟ้า ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรั พสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัย ขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภั ยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ (ANTI FIRE)

 
฿ 579 ฿ 579

 

New

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD ) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ( ANTI FIRE )

 
฿ 379 ฿ 379

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD ) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ( ANTI FIRE )

 
฿ 429 ฿ 429

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ 4 เต้ารับ 4 สวิตซ์ 2 USB คุณภาพมาตรฐาน มอก. สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 เบรคเกอรฺนิรภัย ตัดวงจรโอเวอร์โหลด รองรับโดยมาตรฐานสากล (IEC STANDARD) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัส กับวงจรไฟฟ้า ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรั พสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัย ขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภั ยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ (ANTI FIRE)

 
฿ 659 ฿ 659

 

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า