รางปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก.

New

ปลั๊กอะแดปเตอร์ 3 ช่อง สวิตซ์แยกพร้อมไฟแสดงสถานะ รองรอบแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 10 แอมป์ รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด 2500 วัตต์ ผลิตด้วยวัสดุไม่ลามไฟ

 
฿ 169 ฿ 169

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ปลั๊ก มอก. แบบ 2 เต้ารับ 2 ยูเอสบี รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด : 250 โวลต์ รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด : 16 แอมป์ รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด : 3500 วัตต์ ขนาดสายไฟ : 3x1.0sq.mm ความยาวสายไฟ : 1.1 เมตร ผลิตด้วยวัสดุไม่ลามไฟ USB ชาร์จ : จำนวน 2 ช่อง 5 โวลต์ 2.4 แอมป์ (แชร์) ขนาดรวมเท่ากับ 84.53(ก) x119.40(ย) x 32.40(ส)มิลลิเมตร

฿ 599 ฿ 599
฿ 459 ฿ 459 -23%

 

New

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ 4 เต้ารับ 4 สวิตซ์ คุณภาพมาตรฐาน มอก. สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 เบรคเกอรฺนิรภัย ตัดวงจรโอเวอร์โหลด รองรับโดยมาตรฐานสากล (IEC STANDARD) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัส กับวงจรไฟฟ้า ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรั พสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัย ขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภั ยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ (ANTI FIRE)

 
฿ 529 ฿ 529

 

New

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ 4 เต้ารับ 4 สวิตซ์ 2 USB คุณภาพมาตรฐาน มอก. สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 เบรคเกอรฺนิรภัย ตัดวงจรโอเวอร์โหลด รองรับโดยมาตรฐานสากล (IEC STANDARD) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัส กับวงจรไฟฟ้า ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรั พสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัย ขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภั ยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ (ANTI FIRE)

 
฿ 659 ฿ 659

 

New

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD ) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ( ANTI FIRE )

 
฿ 429 ฿ 429

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD ) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ( ANTI FIRE )

 
฿ 379 ฿ 379

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD ) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ( ANTI FIRE )

฿ 599 ฿ 599
฿ 579 ฿ 579 -3%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD ) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ( ANTI FIRE )

 
฿ 479 ฿ 479

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD ) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ( ANTI FIRE )

฿ 359 ฿ 359

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด 2200W 10 A รองรับกระแสไฟสูงสุด 250 โวลต์ ความยาวสายไฟ 3 เมตร / สายไฟมาตราฐานขนาด 3 x 0.75 sq.mm. ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้า และลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพสินย์

฿ 389 ฿ 389

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

รองรับแรงดันสูงสุด 250 โวลต์ รองรับกระแสสูงสุดที่ 10 แอมป์ รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 2200วัตต์ ตัวป้องกันกระแสเกินแบบสวิตซ์ขนาด 10 แอมป์ สายไฟขนาด  3x0.75 ตารางมิลลิเมตร ความยาวสายไฟ 3 เมตร ใช้วัสดุไม่ลามไฟ

฿ 359 ฿ 359

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพไม่ลามไฟ ช่องเสียบ USB 2 ช่อง 5VDC 2.4A share

฿ 499 ฿ 499

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

2200 วัตต์ 220 โวลต์ 50-60Hz 4 ช่องเสียบมาตรฐาน  มอก.เลขที่ 166 - 2549 สวิตช์ควบคุมมาตรฐาน   มอก.เลขที่ 824 - 2551 สายไฟยาว 3 เมตร.มาตรฐาน มอก.เลขที่ 11-2553 ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD ) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ ( ANTI FIRE )

฿ 570 ฿ 570

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

2500 วัตต์ 220 โวลต์ 50-60Hz 5 ช่องเสียบมาตรฐาน  มอก.เลขที่ 166 - 2549 สวิตช์ควบคุมมาตรฐาน   มอก.เลขที่ 824 - 2551 สายไฟยาว 3 เมตร.มาตรฐาน มอก.เลขที่ 11-2553 ปลั๊กเสียบมาตรฐาน มอก. เลขที่ 166 - 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD )

฿ 590 ฿ 590

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

max power 2200W 10 A max  voltage 250 V 3 meters length of cable 3 x 0.75 sq.mm. Fire resistant material for cover Product size : 75 x 210 x 40 mm.

฿ 650 ฿ 650

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด : 250 โวลต์ รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด : 10 แอมป์ รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด : 3500 วัตต์ ขนาดสายไฟ : 3x0.75sq.mm ความยาวสายไฟ : 2 เมตร ผลิตด้วยวัสดุไม่ลามไฟ USB ชาร์จ : จำนวน 2 ช่อง 5 โวลต์ 2.4 แอมป์ (แชร์) ขนาดสินค้า : 146(ย) x 64(ก) x 39(ส)  มม.

฿ 479 ฿ 479

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด : 250 โวลต์ รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด : 10 แอมป์ รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด : 2200 วัตต์ เบรกเกอร์นิรภัย : 10 แอมป์ ขนาดสายไฟ : 3x0.75sq.mm ความยาวสายไฟ : 2 เมตร ผลิตด้วยวัสดุไม่ลามไฟ ขนาดสินค้า : 196(ย) x 58(ก) x 42(ส) มม.

฿ 359 ฿ 359

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

2500 วัตต์ 220 โวลต์ 50-60Hz 4 ช่องเสียบมาตรฐาน  มอก.เลขที่ 166 - 2549 โอเวอร์โหลดนิรภัยรองรับโดยมาตรฐานสากล ( IEC STANDARD ) ม่านนิรภัยป้องกันการสัมผัสกับวงจรไฟฟ้าและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพสินย์ วงจรทองเหลืองขึ้นรูปทั้งชิ้นปลอดภัยและขยายอายุการใช้งานที่ทนทาน การออกแบบที่ทนทานและปลอดภัยมากขึ้นด้วยวัสดุไม่ติดไฟ (ANTI FIRE)

฿ 650 ฿ 650

 

สามารถควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน  รองรับระบบเชื่อมต่อ เป็น ไวเลส คลื่น 2.4 กิ๊กกะเฮิรตซ์   รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด : 250 โวลต์   รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด : 10 แอมป์   รองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุด : 2200 วัตต์   เบรกเกอร์นิรภัย : 10 แอมป์   ขนาดสายไฟ : 3x0.75sq.mm   ความยาวสายไฟ : 3 เมตร ผลิตด้วยวัสดุไม่ลามไฟ

฿ 2,590 ฿ 2,590

 

Best Seller

ปลั๊กไฟมาตรฐาน มอก. 5 ช่อง 1 สวิตซ์ รองรับกำลังไฟสูงสุด 2200 วัตต์ 10 แอมป์ รองรับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 250 โวลต์ สายไฟคุณภาพยาว 3 เมตร (ขนาด 3 x 0.75 sq.mm.) ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพไม่ลามไฟ

฿ 399 ฿ 399

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)