กล่องเก็บสายไฟอเน็กประสงค์

กล่องเก็บสายไฟอเน็กประสงค์ จัดเก็บสายไฟที่รกและไม่เป็นระเบียบ พร้อมช่วยให้พื้นที่ของคุณดูดีด้วยการออกแบบที่พิเศษ สะดวกต่อการจัดเก็บและเป็นระเบียบป้องกันการสัมผัสกับไฟฟ้า

฿ 350 ฿ 350